Pořadový systém

Naše ordinace je vybavena pořadovým systémem Čekárna, zde jsou jednoduché instrukce k jeho obsluze:
 • pozorně sledujte instrukce na displeji
 • vložte kartičku pojištěnce do štěrbiny
 • stiskněte tlačítko sestra (viz níže) / lékař (v ostatních případech)
 • vyčkejte na vytištění pořadového lístku
 • vyčkejte na vyvolání Vašeho čísla na displeji
 • pořadí pacientů určuje lékař – akutní stavy, vážně nemocní a těhotné ženy mají přednost
Tlačítko sestra:
 • odběry – krev, moč, výtěry
 • vyšetření stolice na okultní krvácení
 • recepty
 • aplikace injekcí
 • očkování
 • INR – Quickův test
 • příprava předoperačního vyšetření
 • vyzvednutí dokumentů
  (výpis z dokumentace, lázně, ..)
 • objednání termínů