Objednávání

Pokud potřebujete:

  • preventivní prohlídku
  • prohlídku pro oprávnění k řízení MV
  • prohlídku pro zbrojní nebo zdravotní průkaz
  • prohlídky pro zaměstnavatele (vstupní, výstupní, periodické, mimořádné)
  • prohlídky těhotných a předoperační vyšetření

JE TŘEBA SE PŘEDEM OBJEDNAT