Očkování

Očkování proti chřipce:

Vakcína proti 4 typům chřipkových virů (dříve proti 3 typům) je zcela hrazena zdravotní pojišťovnou pro pacienty ve věku 65 let a více,  pro pacienty s chronickým onemocněním dýchacího systému, srdce a cév, ledvin a jater, cukrovkou.

Je třeba se nachat očkovat každoročně.

Očkujeme každý rok od října.

Vakcína se aplikuje do  svalu ramene.

Očkování proti pneumokokovým nákazám:

Vakcína je zcela hrazena zdravotní pojišťovnou pro osoby ve věku 65 let a starší, t.č. je dostupná jen vakcína Prevenar 13, aplikuje se pouze jedenkrát za život. Pacienti, kteří již byli očkováni vakcínou Pneumo 23, mohou být přeočkováni Prevenarem 13 až po 5 letech.

Očkujeme celoročně.

Vakcína se aplikuje do svalu ramene.

Je možné očkovat společně s vakcínou proti chřipce – každá vakcína bude aplikována do jednoho ramene.

Očkování proti klíšťové encefalitidě:

Očkujeme celoročně.

Běžné očkovací schéma je pro ještě neočkovaného jedince 3 dávkové, druhá dávka se očkuje 1 měsíc po první a třetí dávka po 1 roce od druhé. Pak je třeba se nechat přeočkovat po 3 letech a dále v 5-ti letých intervalech, pro seniory je lépe dodržet 3-letý interval přeočkování.

Vakcína se aplikuje do svalu ramene.

Tuto vakcinci si hradí pacient. V naší ordinaci nabízíme vakcínu za zvýhodněnou cenu.

Očkování proti tetanu:

Očkujeme celoročně, do svalu ramene.

Vhodné přeočkování je pro osoby mladší 60-ti let po 15 letech od minulého očkování proti tetanu, pro osoby starší 60-ti  let je vhodné přeočkování  po 10 letech.

Pokud je odstup od posledního očkování delší než uvedené intervaly, pak je třaba očkovat třemi dávkami (druhá dávka se očkuje za 6 týdnů po první a třetí dávka za 6 měsíců po druhé dávce)

V případě úrazu (např. bodné, řezné, sečné, kousné rány) je nutné přeočkování, pokud od posledního očkování uplynulo více než 5 let.

Očkování proti tetanu je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

K očkování se dostavte zdraví, bez projevů akutního infekčního onemocnění.

Po každém očkování prosím zůstaňte 30 minut pod dohledem lékaře.

Ostatní očkování např. proti žloutenkám, černému kašli atd. je třeba si osobně domluvit s lékařem.